Teknologi Fotosintesis Buatan

238

https://shopee.com.my/thepatriotsasia

Tumbuhan mempunyai kemampuan untuk menukarkan cahaya matahari menjadi tenaga tanpa memerlukan usaha yang banyak. Saintis telah menghasilkan peranti prototaip yang mampu memproses fotosintesis seperti daun hijau.

Peranti tersebut mengambil karbon dioksida, air dan cahaya matahari sebagai bahan untuk hasilkan oksigen dan asid formik yang boleh disimpan sebagai bahan bakar (fuel). Asid tersebut dapat digunakan secara terus ataupun ditukarkan kepada hidrogen – satu lagi tenaga yang mesra alam sekitar.

Anda bayangkan daun menerima cahaya matahari, lalu melalui proses fotosintesis, cahaya matahari itu bertukar menjadi tenaga untuk kegunaan daun. Peranti ini mempunyai proses yang sama. Ia dapat hasilkan proses fotosintesis buatan yang mampu menukarkan bukan sahaja cahaya matahari tetapi air dan karbon dioksida menjadi tenaga.

Walaupun prototaip ini masih kecil yang hanya mampu menerima bahan seluas 20 cm persegi, ia dapat dijayakan menjadi sebesar ladang suria (solar farm). Paling menarik, asid formik yang terhasil dapat disimpan dalam bentuk cecair dan daripada situ dapat ditukar menjadi pelbagai bentuk bahan bakar apabila diperlukan.

Peranti ini juga tidak menghasilkan sisa buangan yang mampu menjejaskan alam sekitar. Ia dapat menghasilkan tenaga yang bersih dan efisyen. Walaupun peranti ini kelihatannya berjaya, ia masih belum bersedia untuk masuk ke dalam dalam pemasaran kerana saintis berhasrat untuk melakukan lebih banyak penambahbaikkan supaya peranti tersebut dapat menerima pelbagai jenis pemangkin (catalyst) yang mungkin dapat hasilkan bahan bakar yang suria yang berbeza.

Menghasilkan teknologi yang bersih dan mesra alam sekitar merupakan keperluan mendesak untuk memeliharan kesihatan Bumi yang semakin panas dan nazak. Kita berharap teknologi-teknologi ini dapat digiatkan lagi di masa hadapan.

RUJUKAN:

  1. Wang, Q., Warnan, J., Rodríguez-Jiménez, S., Leung, J. J., Kalathil, S., Andrei, V., … & Reisner, E. (2020). Molecularly engineered photocatalyst sheet for scalable solar formate production from carbon dioxide and water. Nature Energy, 1-8.
  2. https://www.sciencealert.com/new-artificial-photosynthesis-device-creates-energy-from-co2-water-and-sunlight
Anda mungkin juga berminat

Ruangan komen telah ditutup.