Langkah P3r4ngi “Covid-19”: Penulisan Sepenuhnya Dalam Beka Melayu.

366

https://shopee.com.my/thepatriotsasia

Sejak kebelakangan ini, banyak orang sedang bertungkus dalam mel4w4n secenda hidupan damit. Untuk pengetahuan, hidupan damit ini tidak dapat dilihat dengan mata telanjang melainkan tolongan perkakas tertentu. Hidupan Damit tersebut diberi gerangan “Renik Jejamang”.

Renik Jejamang itu sekumpulan renik yang mendatangkan p3ny4k1t dalam kalangan binatang menyusui dan perseorangan. Terhadap burung dan perseorangan, p3ny4k1t ini mampu menj4ngk1ti saluran perseputannya. Rangkuman j4ngk1tan itu dari gejala Ringan sehingga ke Mem4t1kan.

Kumpulan tersebut mempunyai banyak rencam renik. Salah satunya, Jamang-7. Tanyaannya, apa itu Jamang-7?

APA ITU JAMANG-7?

Jamang-7 itu kependekan dari “P3ny4k1t Renik Jejamang 2807”. Keberadaan renik ini telah dikenalpasti secepat bulan Duyung 2807 (02/2807). Lebih 26.12 raya (enam bilangan kosong) orang telah dij4ngk1ti di seluruh kelana. Bilangan kem4t1annya telah mendekati 900 ribu orang.

Satu ke satu banua di seluruh kelana telah menerima kedatangan renik ini. Banuanta yang dikasihi, Tanamelayu juga tidak terlepas dengan kedatangan renik ini. Tidak salah kami, Jamang-7 berada di sini secepat 03hb Tajak 2807 (03/03/2807).

Untuk pengetahuan seberata, banyak kelompok telah berada di banua ini. Ada di kalangannya selesai dan ada di kalangannya bertambah bilangan. Detik di mana karangan ini ditulis, sebanyak 9397 orang telah dij4ngk1ti, di mana 128 orang darinya telah pergi untuk selama-lamanya.

PEMAKAIAN PELITUP HADAP

Salah satu langkah untuk p3r4ngi Jamang-7 iaitu pemakaian pelitup hadap. Belahan yang berdondon harus berada di luar. Pelitup juga harus dipakai dengan benar iaitu menutupi hidung dan mulut. Pelitup Pemb3d4han pilihan terbaik. Pelitup ini selalu dipakai oleh pengubat dan perawat di rumah sakit.

Apa lantaran dari pemakaian pelitup hadap? Sesungguhnya, kita ditakuti dengan penularan tanpa gejala. Ada di kalangan kita yang dij4ngk1ti Jamang-7, namun tiada apa-apa gejala. Ada juga yang dij4ngk1ti namun mempunyai gejala yang ringan.

Selain itu, ketidakmampuan dalam penjarakan lingkungan. Banyak tempat banyak yang kita susah untuk melakukan penjarakan lingkungan. Contohnya di kawasan membeli-belah, persantapan dan selainnya. Terjulungnya sekiranya bilangan orang yang lebih banyak dari dahulu.

PENJARAKAN LINGKUNGAN

Salah satu langkah untuk p3r4ngi Jamang-7 iaitu Penjarakan Lingkungan. Penjarakan Lingkungan iaitu pengekalan jarak diri kalangan orang dan mengurangkan bilangan orang dari bersentuh dengan yang lain. Penjarakan Lingkungan selalunya mempunyai ukuran tertentu yang kadang-kadang berlainan.

Penjarakan Lingkungan di Tanamelayu ditentukan sejauh telu (3) lengan. Kelakuan ini tolong menurunkan peluang untuk bersentuhan. Sentuhan tersebut dari orang yang dij4ngk1ti dengan orang yang tidak dij4ngk1ti. Dengan ini, bilangan yang pergi untuk selama-lamanya dapat diturunkan.

Sesungguhnya, kita yang berjauhan dapat dihubungkan dengan perkakas baharu. Perkakas baharu seperti pelagau bimbit dapat dipakai untuk bertanyakan keadaan orang tua di rumah. Perkakas baharu yang disambungkan jejaring terbaik dapat dipakai dalam sidang pengajian.

PENGELADAUAN KEBERSIHAN

Salah satu langkah untuk p3r4ngi Jamang-7 iaitu Pengeladauan Kebersihan. Kebersihan harus dikeladau sebaiknya biarpun di mana kita berada. Membasuh tangan dengan air dan andan mahupun pencalat tangan menolong kita mengeladau kebersihan.

Pencalat Tangan haruslah mengandungi sekurang-kurangnya tujuh puluh peratus (70%) Lahang. Tangan yang dipencalatkan harus dijauhkan dari api. Ekorannya, pencalat tangan sungguh mudah terbakar. Pesanan ini untuk kenyamanan kita seberata.

Tidak seberata orang yang kaya untuk membeli pencalat tangan. Kita juga dapat memakai andan dan air untuk mengeladau kebersihan. Tangan harus dibersihkan sebanyaknya dalam sehari. Pembersihan tersebut sekurang-kurangnya selama dua puluh (20) detik.

PINTA UNTUK SEBERATA

Kami berpinta seberata orang ternyaman dari penularan rewakan Jamang-7. Terhadap sidak yang pergi untuk selama-lamanya ekoran renik ini, mudah-mudahan semangatnya ditempatkan dalam kalangan orang-orang bertunak. Harap pemergiannya diakui-Nya selaku m4t1 gugur.

PENGHUJUNG KARANGAN

Kesimpulannya, itu karangan tentang keberadaan Jamang-7 di Tanamelayu. Untuk pengetahuan seberata, karangan ini ditulis sepenuhnya dalam Beka Melayu. Beka Melayu dengan jalan ringkasnya Lidah Melayu sekiranya tiada percakapan asing.

Tanyaan kami, adakah anda dapat tangkap seberata isi dalam karangan ini? Harap berikan ulasan anda di dalam ruang ulasan di bawah. Adakah anda berminat dengan karangan yang ditulis sepenuhnya dalam Beka Melayu?

Sekiranya dibenarkan ketua, kami akan menulis karangan sepenuhnya Beka Melayu tentang isi-isi lain. Isi-isi tersebut merangkumi banyak urahan seperti anutan, pemerintahan dan banyak lagi.

Hendaknya, karangan yang ditulis sepenuhnya dalam Beka Melayu ini memberi kebaikan untuk seberata.

Sesungguhnya karangan ini telah kami tulis di tanggal 14hb Mayang 2807 (14/10/2807).

Selesai.

Anda mungkin juga berminat

Ruangan komen telah ditutup.