Kata Pinjaman Yang Terdapat Dalam Bahasa Arab

696

Bahasa Arab ataupun nama asalnya, “Al-arabiyyah (العربية)” adalah bahasa Afro-asiatik yang dituturkan lebih 300 juta orang di seluruh dunia. Bahasa tersebut dijadikan sebagai bahasa rasmi di dua puluh lima (25) buah negara seperti Arab Saudi, Mesir, Maghribi, Emiriah Arab Bersatu dan Iraq.

Sebagaimana bahasa lain, Bahasa Arab juga mempunyai kata pinjamannya. Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, “Kata Pinjaman” ditakrifkan sebagai “kata yang telah terserap di dalam sesuatu bahasa tetapi berasal daripada bahasa lain”. Situasi tersebut selalunya berlaku kerana pelbagai sebab seperti perdagangan, perbalahan dan sebagainya.

Persoalannya, perkataan apakah dalam Bahasa Arab yang berasal daripada bahasa asing? Barangkali penulisan ini dapat menjawab setidak-tidaknya sekelumit persoalan kita.

KATA PINJAMAN BAHASA PARSI

Orang Parsi pernah berdagang dengan orang Arab pada suatu masa dahulu. Nama-nama dalam bahasa Parsi ditemui pada barang keluarannya. Untuk pengetahuan semua, ada sebilangan perkataan Parsi dalam Bahasa Arab tidak lagi digunakan dalam Bahasa Parsi Moden.

Perkataan “ʾšāy (شَّاي)” adalah antara perkataan Arab yang berasal daripada Bahasa Parsi. Dalam bahasa Arab, perkataan tersebut membawa maksud “teh”. Perkataan berkenaan berasal daripada Bahasa Parsi iaitu “čây (چای)” yang dengan maksud yang sama.

Selain itu, “ʾʾustāḏ (أُسْتَاذ)” adalah antara perkataan Arab yang berasal daripada Bahasa Parsi. Dalam bahasa Arab, perkataan tersebut membawa maksud “cikgu”. Perkataan berkenaan berasal daripada Bahasa Parsi iaitu “ostâz (استاذ)” yang bermaksud “cikgu” ataupun “pakar menukang”.

Di samping itu, “ʾʾdin (دِيْن)” adalah antara perkataan Arab yang berasal daripada Bahasa Parsi. Dalam bahasa Arab, perkataan tersebut membawa maksud “agama”. Perkataan berkenaan berasal daripada Bahasa Parsi iaitu “din (دين)” dengan membawa maksud yang sama.

KATA PINJAMAN BAHASA LATIN

Bahasa Latin adalah bahasa utama dalam Empayar Rom (27 SM – 395). Pada zaman kemuncaknya, wilayah Syam yakni peta moden Syria, Jordan dan Palestin pernah berada di bawah kekuasaan Rom. Sepanjang itu, perkataan Latin mula meresap ke dalam Bahasa Arab.

Perkataan “ʾqayṣar (قَيْصَر)” adalah antara perkataan Arab yang berasal daripada Bahasa Latin. Dalam bahasa Arab, perkataan tersebut membawa maksud “gelaran jeneral dalam Empayar Rom”. Perkataan berkenaan berasal daripada Bahasa Latin iaitu “CAESAR”.

Selain itu, “barbārīs (بَرْبَارِيس)” adalah antara perkataan Arab yang berasal daripada Bahasa Latin. Dalam bahasa Arab, perkataan tersebut membawa maksud “barberry”. Perkataan berkenaan berasal daripada Bahasa Latin iaitu “BARBERIS”.

Di samping itu, “qamīṣ (قميص)” adalah antara perkataan Arab yang berasal daripada Bahasa Latin. Dalam bahasa Arab, perkataan tersebut membawa maksud “kemeja”. Perkataan berkenaan berasal daripada Bahasa Latin iaitu “CAMISIA”.

KATA PINJAMAN BAHASA YUNANI

Bahasa Yunani adalah merupakan bahasa utama dalam Empayar Rom Timur ataupun Byzantine (395-1453). Pada zaman kemuncaknya, wilayah Syam yakni peta moden Syria, Jordan dan Palestin pernah berada di bawah kekuasaan Byzantine. Sepanjang itu, perkataan Yunani mula meresap ke dalam Bahasa Arab.

Perkataan “al-qānūn (القانون) adalah antara perkataan Arab yang berasal daripada Bahasa Yunani. Dalam bahasa Arab, perkataan tersebut membawa maksud “undang-undang”. Perkataan berkenaan berasal daripada Bahasa Yunani iaitu “kanṓn (κανών)”.

Selain itu, perkataan “falsafa (فلسفة) adalah antara perkataan Arab yang berasal daripada Bahasa Yunani. Dalam bahasa Arab, perkataan tersebut membawa maksud “falsafah”. Perkataan berkenaan berasal daripada Bahasa Yunani iaitu “philósophia (φιλοσοφία)”.

Di samping itu, perkataan “kīmiyāʾ (كيمياء) adalah antara perkataan Arab yang berasal daripada Bahasa Yunani. Dalam bahasa Arab, perkataan tersebut membawa maksud “kimia”. Perkataan berkenaan berasal daripada Bahasa Yunani iaitu “khēmeía (χημεία)”.

LAIN-LAIN KATA PINJAMAN

Selain Parsi, Latin dan Yunani, Bahasa Arab juga mengandungi kata pinjaman daripada bahasa lain. Namun, bahasa lain tidak banyak menyumbang kepada perbendaharaan kata dalam Bahasa Arab. Tahukah anda apa perkataannya? Mari kita lihat.

Perkataan “sirāṭ (سراط) adalah antara perkataan Arab yang berasal daripada bahasa asing. Dalam bahasa Arab, perkataan tersebut membawa maksud “jalan”. Perkataan tersebut berasal daripada Bahasa Latin iaitu “STRATA” melalui Bahasa Suryani, “ˀesṭrāṭ”.

Perkataan “‘arz (أرز) adalah antara perkataan Arab yang berasal daripada bahasa asing. Dalam bahasa Arab, perkataan tersebut membawa maksud “pokok sedar”. Perkataan tersebut berasal daripada Bahasa Aramaik iaitu “ʾarzā (ʾארזא)”.

Perkataan “‘kafur (كافور) dan “Surah (سورة)” adalah antara perkataan Arab yang berasal daripada bahasa asing. Dalam bahasa Arab, perkataan tersebut masing-masing membawa maksud “Kapur” dan “pembahagi”. Perkataan tersebut dipercayai berasal daripada Bahasa Melayu iaitu “kapur” dan “surat”.

AKHIR KATA

Kesimpulannya, itu adalah antara kata pinjaman yang terdapat dalam Bahasa Arab. Penerimaan kata tersebut berlaku dalam pelbagai cara sama ada secara baik seperti perdagangan dan persaudaraan ataupun sebaliknya seperti perbalahan dan penaklukan.

RUJUKAN:

Ethnologue: Arabic. Dicapai pada 17hb April 2020 dari https://www.ethnologue.com/language/ara

How Many People Speak Arabic? Dicapai pada 17hb April 2020 dari https://www.babbel.com/en/magazine/how-many-people-speak-arabic

Dewan Bahasa Dan Pustaka: Kata Pinjaman. Dicapai pada 17hb April 2020 dari http://prpm.dbp.gov.my/Cari1?keyword=kata+pinjaman

30 Arabic Words of Persian Origin. Dicapai pada 17hb April 2020 dari https://blogs.transparent.com/arabic/30-arabic-words-of-persian-origin/

Are there any Latin loanwords in Arabic. Dicapai pada 17hb April 2020 dari https://www.quora.com/Are-there-any-Latin-loanwords-in-Arabic

Etymology of Arabic words of greek origin. Dicapai pada 17hb April 2020 dari http://arabic-greek-etymology.blogspot.com/2012_08_15_archive.html?m=1

Proto-Austronesian: Surat. Dicapai pada 17hb April 2020 dari https://www.trussel2.com/acd/acd-lo_w.htm?zoom_highlight=surat

Proto-Austronesian: Kapur. Dicapai pada 17hb April 2020 dari https://www.trussel2.com/acd/acd-s_k.htm?zoom_highlight=kapur

Anda mungkin juga berminat

Ruangan komen telah ditutup.