Moving Forward As One

Dana Mudahcara

0 341

PayLater by Grab

Dana Mudahcara diwujudkan sebagai titik tolak kepada inisiatif pelaburan untuk pihak swasta. Geran sebanyak 15% dari keseluruhan kos yang layak bagi komponen infrastruktur dan peralatan bertindak sebagai pemangkin untuk pelaburan oleh syarikat Bumiputera terutamanya dalam sektor NKEA yang berimpak tinggi. Kos minima projek yang boleh dipertimbangkan untuk mendapatkan dana ini ialah RM 500, 000.

RM 30 juta pula ialah had maksima yang boleh diberikan. Dana ini diwujudkan hasil kolaborasi dengan unit kerjasama Awam-Swasta (UKAS), Jabatan Perdana Menteri. Permohonan juga boleh dibuat dengan mengisi boring permohonan yang boleh dimuat turun di www.teraju.gov.my. Permohonan juga boleh dibuat melalui ibu pejabat atau mana mana pejabat satelit [email protected] seluruh negara.

Antara Objektif utama Dana Mudahcara ialah:

  • Merapatkan jurang daya maju pelaburan sector swasta untuk Bumiputera yang menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara dan masyarakat.
  • Instentif oleh Kerajaan Malaysia untuk pemilik projek Bumiputera bagi melaksanakan projek atau program bagi meningkatkan nilai pelaburan mereka dalam projek pembesaran kapasiti
Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.