Moving Forward As One
Browsing Kategori: "Alam Melayu"

Alam Melayu

Berkaitan Alam Melayu

Islam, Melayu & Adat: Sebuah Ulasan

Perkembangan agama dan umat Islam di Malaysia telah melalui sejarah yang sangat panjang. Sarjana tempatan mengandaikan kedatangan agama Islam ke alam Melayu sudahpun bermula sejak abad pertama Hijrah lagi. Agama Islam telah mengubah akidah…