Biografi Ringkas Rasulullah S.A.W

1,405

‎اللهم صل على سيدنا محمد

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً

Katakanlah (Muhammad), “Wahai manusia! Sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kalian semua.”
(Surah al-A’raf: ayat 158).

Nama: Muhammad bin Abdullah

Nama Bapa:
Abdullah bin Abdul Mutalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah.

Nama Ibu:
Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah.

Tarikh Lahir:
Isnin, 12 Rabiulawal tahun ke-53 sebelum Hijrah / 570 Masihi.

Tempat Lahir:
Kota Makkah al-Mukarramah, berhampiran bukit Safa, yakni di rumah Abu Talib.

Tarikh diangkat Menjadi Nabi:
27 Ramadhan, tahun ke-13 sebelum Hijrah / 609 Masihi di Gua Hira’, Makkah al-Mukarramah.

Wafat:
Isnin, 12 Rabiulawal tahun ke-11 Hijrah / 632 Masihi di Madinah.

Pekerjaan Baginda

1. Pengembala kambing
2. Berdagang sehingga umur 40 tahun.
3. Bertugas secara rasmi sebagai Nabi dan Rasul

Tanda Istimewa:
Tanda kenabian di antara dua bahu yang sentiasa dinaungi oleh bayangan awan kemana sahaja baginda pergi.

Nama Bidan:
Shifa’ binti Auf

Nama penjaga:
Ummu Aiman

Ibu Susuan:
1. Tsuwaibah al-Aslamiyah
2. Halimah binti Dzuaib as-Sa’diyah.

Saudara Susuan Daripada Tsuwaibah:
1. Abdullah bin Jahay
2. Hamzah bin Abdul Mutallib
3. Abu Salamah bin Abdul Asad
4. Masruh bin Tsuwaibah

Saudara Susuan Daripada Halimah:
1. Abdullah bin al-Harith
2. Anisah binti al-Harith
3. Huzaifah bin al-Harith

—–

Nama Isteri Baginda:

1. Siti Khadijah binti Khuwailid
2. Saudah binti Zam’ah
3. Aisyah binti Abu Bakar
4. Hafsah binti Umar
5. Zainab binti Khuzaimah
6. Ummu Salamah Hindun binti Abu Umayyah
7. Zainab binti Jahsy
8. Juwairiyah binti al-Harith
9. Safiyyah binti Huyai
10. Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan
11. Maimunah binti al-Harith
12. Mariah binti Syam’un

*Kesemua isteri Baginda merupakan ibu tunggal, kecuali Aisyah. Dan tahukah anda bahawa Juwairiyah dan Safiyyah berbangsa Yahudi dan bukannya berbangsa Arab.

—–

Anak lelaki Baginda:

1. al-Qasim
2. Abdullah
3. Ibrahim

Anak perempuan Baginda:

1. Zainab
2. Ruqayyah
3. Ummu Kalthum
4. Fatimah

Cucu lelaki Baginda:

1. Ali
2. Abdullah
3. Al-Hassan
4. Al-Hussain
5. Yahya
6. Muhammad

Cucu perempuan Baginda:

1. Umamah
2. Ummu Kalthum
3. Zainab
4. Ruqayyah

—–

Senarai Senjata & Alatan Perang Baginda Rasulullah.

Pedang. ( 9 )

1. al-Ma’thur
2. ZulFaqar
3. ar-Rusub
4. al-Qal’ei
5. al-Hatfur
6. al-‘Adbu
7. al-Battar
8. al-Mikhdam
9. al-Qadib

Tombak ( 3 )

1. al-Mathna
2. al-‘Anazah
3. al-Baidho

Baju Besi ( 7 )

1. Zatul Fudul
2. Zatul Hawais’i
3. al-Sughudiah
4. Zatul Wisyah
5. al-Batra’
6. Fiddon
7. al-Khirnaq

Busur Panah ( 5 )

1. Azzaura’
2. ar-Ruhaa’
3. al-Kutum
4. al-Shafra’
5. al-Baidho

Topi Besi ( 2 )

1. Muwasyah
2. al-Sabugh

—–

Peperangan yang disebut di dalam al-Quran.

1. Ghazwah Badar (al-Anfal)
2. Ghazwah Uhud (al-Imran)
3. Ghazwah Khandak (al-Ahzab)
4. Ghazwah Bani Quraidzah (al-Ahzab)
5. Ghazwah Khaibar (al-Ahzab, al-Fath)
6. Ghazwah Bani Nadhir (al-Haysr)
7. Ghazwah Hudaibiyyah (al-Fath)
8. Ghazwah Fathu Makkah (an-Nasr)
9. Ghazwah Tabuk (at-Taubah)

—–

10 Sahabat Baginda Rasulullah SAW Yang Dijamin Syurga

1. Abu Bakar As-Siddiq
2. Umar bin Khattab
3. Uthman bin Affan
4. Ali bin Abi Talib
5. Thalhah bin Abdullah
6. Zubair bin Awaam
7. Saad bin Abi Waqqas
8. Said bin Zaid
9. Abdur Rahman bin Auf
10. Abu Ubaidillah bin Jarrah

—–

10 Amanat Rasullulah dalam Khutbah Terakhir Baginda pada 9 Zulhijjah, Tahun ke-10 Hijrah di Gunung Arafah.

1. Menjaga jiwa dan harta setiap orang Muslim sebagai amanah suci.

2. Jangan kamu sakiti sesiapa pun agar orang lain tidak menyakiti kamu.

3. Meningatkan hari kematian dan hari pembalasan.

4. Riba’ adalah diharamkan di sisi Islam.

5. Berwaspada terhadap godaan syaitan demi keselamatan agama Islam walaupun dalam hal-hal yang kecil.

6. Menjaga keharmonian suami isteri.

7. Mengharamkan zina

8. Sempurnakan lima (5) Rukun Islam.

9. Mengekalkan ikatan silaturrahim sesama Islam. (semua umat Islam adalah bersaudara)

10. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah.

—–
RUJUKAN:

Biografi Muhammad Rasulullah SAW.
ISBN 978-983-44690-0-9

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.