Beka Melayu secara asasnya ialah Bahasa Melayu tanpa dipengaruhi oleh bahasa asing. Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, “lumpuk” ditakrifkan sebagai “menghimpunkan” manakala “ujar” dan “pemerintahan” bermaksud “kata” dan “perihal memerintah” masing-masing. Tajuk “Beka Melayu: Lumpuk Ujar Dalam Pemerintahan” dipilih bagi menggantikan tajuk “Bahasa Melayu Asli: Istilah Dalam Kerajaan”. Artikel ini membincangkan tentang antara istilah dalam kerajaan dan padanannya dalam Beka Melayu.

Antara istilah dalam kerajaan yang terdapat dalam Beka Melayu adalah “Datu Patih” Menurut Kamus Dewan Keempat, “Datu” merupakan “gelaran kehormatan di Sabah” manakala “Patih” merupakan penggilan orang besar. Perkataan tersebut dipilih bagi menggantikan istilah sedia ada iaitu “Perdana Menteri”. Perkataan sedia ada tersebut berasal daripada bahasa Sanskrit iaitu “pradhānamantrin (प्रधानमन्त्रिन)”्.

Selain itu, “Kesebawahan” adalah antara istilah kerajaan yang terdapat dalam Beka Melayu. Menurut Kamus Dewan Keempat, “Sebawah” ditakrifkan sebagai “orang yang di bawah perintah”. Imbuhan apitan ke-an menunjukkan “hal tentang sesuatu”. Perkataan tersebut dipilih bagi menggantikan istilah sedia ada iaitu “Demokrasi”. Perkataan sedia ada tersebut berasal daripada Bahasa Perancis, démocratie melalui Bahasa Inggeris iaitu Democracy.

Advertisements

Di samping itu, “Kepertuaan” adalah antara istilah kerjaan yang terdapat dalam Beka Melayu. Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, “pertua” bermaksud “pemimpin”. Imbuhan apitan ke-an menunjukkan “hal tentang sesuatu”. Perkataan tersebut dipilih bagi menggantikan istilah sedia ada iaitu “Republik”. Perkataan sedia ada tersebut berasal daripada Bahasa Perancis iaitu république melalui Bahasa Inggeris iaitu Republic.

“Para Sebawahan” merupakan antara istilah kerajaan yang terdapat dalam Beka Melayu. Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, “Para” bermaksud “Kata yang menunjukkan ramai” manakala “Sebawahan” bermaksud “orang yang di bawah perintah”. Perkataan tersebut dipilih bagi menggantikan istilah sedia ada iaitu “Rakyat Jelata”. Perkataan “Rakyat” berasal daripada Bahasa Arab iaitu raʿiyya (ةيَّعِرَ daripada Sanskrit iaitu “Jelata” manakala ( janatā (जनता).

“Anakbenua” merupakan antara istilah kerajaan yang terdapat dalam Beka Melayu. Perkataan tersebut terdiri daripada dua perkataan iaitu “Anak” dan “Benua”. Menurut Kamus

Pelajar Edisi Kedua, “Anak” ditakrifkan sebagai “orang yang berasal dari sesebuah negeri atau daerah” manakala “Benua” bermaksud “tanah yang luas”. Perkataan tersebut dipilih bagi menggantikan istilah sedia ada iaitu “Warganegara”. Perkataan sedia ada tersebut berasal daripada bahasa Sanskrit iaitu varga (वर्ग)dan nagara (नर्र).

Seterusnya, “Kalangbayan” adalah antara istilah dalam kerajaan yang terdapat dalam

Beka Melayu. Istilah tersebut terdiri daripada dua perkataan iaitu “Kalang” dan “Bayan”.

Menurut Kamus Pelajar Edisi Kedua, “Kalang” ditakrifkan sebagai “kelompok orang atau

kelompok bangsa tertentu” manakala “Bayan” bermaksud “terang” dalam Kamus Dewan Edisi Keempat. Perkataan tersebut dipilih bagi menggantikan istilah sedia ada iaitu “Antarabangsa”. Perkataan sedia ada tersebut berasal daripada Bahasa Sanskrit antarā (अरतरा) dan vaṃśá (वंश).

Kemudian, “Lambang Benua” adalah antara istilah dalam kerajaan yang terdapat dalam Beka Melayu. Menurut Kamus Pelajar Edisi Kedua, “Lambang” ditakrifkan sebagai “tanda yang digunakan untuk memperkenalkan atau untuk menyatakan sesuatu” manakala “Benua” bermaksud “tanah yang luas”. Perkataan tersebut dipilih bagi menggantikan istilah sedia ada iaitu “Jata Negara”. Perkataan sedia ada tersebut berasal daripada Bahasa Sanskrit iaitu jata (जटा) dan nagara (नर्र).

Akhir sekali, “Panji” adalah antara istilah dalam kerajaan yang terdapat dalam Beka

Melayu. Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, “Panji” ditakrifkan sebagai “Bendera”. Perkataan tersebut dipilih bagi menggantikan istilah sedia ada iaitu “Bendera”. Perkataan sedia ada tersebut berasal daripada Bahasa Portugis iaitu “Bandeira”.

Kesimpulannya, itu adalah antara istilah yang terdapat dalam Beka Melayu. Datu Patih, Kesebawahan, Kepertuaan, Para Sebawahan, Anakbenua, Kalangbayan, Lambang Benua dan Panji yang masing-masing bermaksud Perdana Menteri, Demokrasi, Republik, Rakyat Jelata, Warganegara, Antarabangsa, Jata Negara dan Bendera adalah antara istilah yang terdapat dalam Beka Melayu. Perkataan “Beka” dalam Beka Melayu bermaksud “berbual-bual” menurut Kamus Pelajar Edisi Kedua. Perkataan “Beka” dalam Bahasa Melayu adalah sepadan dengan “Wika” dalam Bahasa Tagalog.
A

Share.

Aku adalah orang biasa yang meminati bahasa dan aplikasinya. Semoga penyampaian ilmu ini membawa manfaat kepada semua pihak sama ada secara langsung mahupun sebaliknya. Mohon permana keampunan jika ada sebarang salah dan silap. Cogan kata yang menjadi pegangan hidup adalah “Had Bahasaku Had Duniaku” ataupun “Batas Bekaku Batas Banuaku” dalam Bahasa Melayu Asli (Beka Melayu).

Comments are closed.