Bangsa Melayu Dan Bangsa Eropah: Perbandingan Santai

1121
views

1. Bangsa Inggeris

Dimanakah persamaannya antara dua bangsa ini? Jawapan saya ialah kerana bahasa, kebudayaan pelaut, dan monarki.

– Bahasa Inggris merupakan lingua franca, SAMA seperti Bahasa Melayu yang ada di Nusantara

– Selain sebagai pemerintah, sejak zaman dahulu orang Inggeris identik sebagai pelaut, SAMA seperti orang Melayu yang sejak dulu banyak jadi pelaut dan membina peradaban berasaskan kebudayaan pelaut

– Bangsa Inggeris sejak dulu identik dengan budaya monarki, SAMA dengan bangsa Melayu yang juga berbudaya monarki. Meskipun di beberapa negeri Melayu ada yang sudah tak bermonarki lagi. Monarki Inggeris adalah monarki yang paling terkenal di dunia dan monarki melayu adalah monarki yang paling terkenal di nusantara

2. Bangsa Jerman

Dimana kesamaannya? Negeri-negerinya yang banyak dan sudah tentu, mempunyai banyak negara yang ditubuhkan oleh bangsa ini.

Dalam hal kenegaraan, bangsa jerman adalah bangsa yang paling banyak negaranya. Bangsa jerman bukan hanya ada di negara jerman, tapi juga ada di Austria, Swiss, Liechstentein, Luxemborg dan 5 negara lainnya. Sebagai penduduk asli yang bukan merupakan bangsa majoriti di negaranya, orang jerman ada di Denmark, Polandia, Czeh, Itali, dan Perancis.

Sebelum bangsa jerman terpisah-pisah seperti sekarang, orang jerman dulunya ada di dalam satu kesatuan yang bernama Konfederasi Jerman, bahkan jauh sebelum itu. Orang-orang Jerman sebagai penduduk asli negeri jerman SAMA seperti orang Melayu di nusantara yang ada di banyak negeri (Semenanjung Tanah Melayu, Riau-Lingga, sebahagian Timur Sumatra, Utara Borneo, dan Barat Borneo). Hanya saja bezanya setelah perang dunia kedua berakhir, negaranya orang melayu tak sebanyak negaranya bangsa Jerman. Namun, orang Melayu pernah disatukan beberapa kali dibawah empayar dan konfederasi bangsa yang sama seperti mana di zaman Srivijaya dahulu.

3. Bangsa Perancis

Dimana persamaannya? Sifat.

Di antara semua bangsa di eropah, orang Perancis memiliki satu sifat yang SAMA dengan orang Melayu. Sifat apa itu? Keterbukaan. Di Eropah, orang Perancis lah yang paling terbuka. Ini boleh dilihat dari pasukan kebangsaan Perancis, selebriti-selebritinya, dan umat Muslim di Eropah paling banyak adanya di Perancis (selain di Rusia). Jadi walaupun biasanya orang Perancis jarang yang mahu berbahasa Inggeris tetapi dalam hal keterbukaan, Perancis adalah sepertinya Melayunya di Eropah.

4. Bangsa Irish

Dimana kesamaannya? Nasib

Orang-orang Irish ada di negara Ireland dan dinegara Great Britain. Di Ireland, orang-orang Irish hidup sebagai bangsa yang memerintah negaranya tapi tidak dengan di britania yg diperintah orang inggris. Di Britain, kekuasaan orangorang Irish hanya sebatas di negeri mereka saja. Ini SAMA keadaannya seperti orang Melayu di Indonesia yang ada di provinsi-provinsinya. Dalam masa yang sama, orang Melayu di Malaysia dan Brunei masih mampu memerintah negara bangsa mereka tersendiri.