Auta Si Luncai

Pada zaman tori, tinggal seorang yatim piatu. Namanya Si Luncai. Setiap hari duduk seorang diri. Di dalam