Moving Forward As One

Seni Politik Khalifah Muawiyah R.A

Walaupun Khalifah Muawiyah dianggap sebagai pendiri Daulah Bani Umayyah. Namun begitu, harus diketahui bahawa ahli keluarga Bani Umayyah kurang memainkan peranan di dalam pentadbirannya. keutamaan lebih diberikan oleh Khalifah Muawiyah…