Moving Forward As One

4 Teori Utama Jurisprudens

Jurisprudens merujuk kepada perbincangan tentang falsafah serta prinsip undang-undang. Kalau dalam istilah Islamik, jurisprudens boleh dikatakan sebagai fekah bagi undang-undang. Oleh itu, tentunya bidang jurisprudens juga mempunyai…