Hebatkah Kuasa Doa?

Berdoa adalah suatu ibadah yang sangat dituntut malahan dapat ditemukan banyak nas- nas yang sahih daripada…