Author: AR Kasa

Mahasiswa Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Universiti Malaya."Cinta kepada Tamadun diiringi kebenaran Sejarah."