Moving Forward As One

Dana Mudahcara

Dana Mudahcara diwujudkan sebagai titik tolak kepada inisiatif pelaburan untuk pihak swasta. Geran sebanyak 15% dari keseluruhan kos yang layak bagi komponen infrastruktur dan peralatan bertindak sebagai pemangkin untuk pelaburan oleh…