Moving Forward As One

BETR Lahirkan Usahawan Kompetitif

Hala Tuju Transformasi Ekonomi Bumiputera (BETR) telah dimulakan pada tahun 2011. Sehingga 19 April tahun 2017, BETR telah melahirkan ramai usahawan muda dengan sikap daya saing yang tinggi dalam kalangan bumiputera. Selain itu, program di…