Moving Forward As One

Peristiwa Selangor Menceroboh Perak

Bermula dekad-dekad awal abad ke-19, pergelutan kuasa tradisional di antara Perak dan Selangor telah menyebabkan berlakunya pertelingkahan sempadan di kawasan Sungai Bernam. Selangor mula menguasai kawasan di Sungai Bernam hingga ke…