Moving Forward As One

Legenda Raja Bertaring Dua

Bukanlah satu perkara yang menghairankan apabila seorang raja didapati zalim. Salah seorang daripada senarai panjang raja-raja di seluruh dunia adalah Ivan IV Vasilyevich, perintis kepada pengasasan Empayar Rusia. Mudah kata, Ivan IV…