Moving Forward As One

Kenapa Empayar Rom Berpisah Dua?

Pengembangan sempadan adalah satu lumrah diplomasi bagi sebuah empayar dalam sejarah. Sebuah kedaulatan yang terbentang luas boleh menentukan keadaan rantau melalui pengaruh ekonomi, keten.teraan atau politik. Namun Empayar Rom mengambil…