Islam Kiri

Sayap kiri atau ideologi kiri selalu dikaitkan dengan Marxisme-Leninisme. Aposisi kepada status quo. Artikel ini…

Falsafah Thanos

Thanos melakukan snap dan akhirnya separuh daripada populasi manusia lenyap di alam semesta. Menurut Thanos, dia…